Vi är ett av få företag i Finland som har fått äran att totalsanera ett Alvar Aalto-hus ute på en ö, i
Porkala skärgård.


Ett tvåvåningshus ritat av Alvar Aalto och beläget i Porkala skärgård totalsanerades. Huset var i två våningar + ett
loft. Huset var i ursprungligt skick och krävde mycket kärlek innan varenda bit föll på plats. Vi
behöll så långt som möjligt alla detaljer och sanerade huset med respekt för arkitekten.