Vi har hjärtat med i arbetet ända tills sista detaljen är på plats.