En oanvänd vindsvåning. Vindsvåningen totalsanerades och gjordes om till beboeliga utrymmen.